Vastasyntyneen lapsen vanhemmille:

Kotiseurakuntanne toivottaa teille Onnea ja Jumalan Siunausta pienokaisenne syntymän johdosta!

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on kastettava ilman tarpeetonta viivytystä. Suositus on, että lapsi kastetaan kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Kastejuhla voi olla kirkossa, seurakuntakodissa, kotona tai jossakin muussa kastepapin kanssa sovitussa paikassa.

Kastettu lapsi kirjataan kastepäivästä alkaen paikallisseurakunnan jäseneksi lomakkeella, joilla lapsen tiedot annetaan kirkkoherranvirastolle ja väestörekisteriin. Mikäli lapsi on avioliiton ulkopuolella syntynyt, esitäytetyssä lomakkeesta puuttuvat isän tiedot.  Esitäytetyissä tiedoissa olevat mahdolliset virheet tulee ilmoittaa kastavalle papille tai kirkkoherranvirastoon.

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle halutaan antaa isän sukunimi, vanhemmilla pitää olla todistus isyyden vahvistamisesta. Jos todistusta ei ole lapsi kastetaan äidin sukunimelle. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsen tiedot kirjataan myös isän rekisteritietoihin. Mikäli isyys on maistraatin vahvistettava, on kaste syytä varata 2 kk:n päähän vauvan syntymästä. Kts erillinen uusi sukunimi laki.

Lapsella tulee olla vähintään kaksi kummia. Kummien tulee olla konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkkomme jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla henkilö, joka kuuluu muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka kanssa tehtävän sopimuksen kirkolliskokous on hyväksynyt. Kummien nimet, henkilötunnukset ja seurakunta, kirjoitetaan tämän kirjeen mukana tulevalle lomakkeelle.

Voitte sopia kastetoimitukseen liittyvistä asioista soittamalla seurakunnan kirkkoherranvirastoon p. 040 6202428 tai kirkkoherralle p. 040 536 1424.  

Mikäli kasteen toimittaa joku muu kuin oman seurakunnan palveluksessa oleva pappi, pyydämme teitä noutamaan kirkkoherranvirastosta kastekynttilän, kastetodistuksen ja kummitodistukset. Seurakunnalla on tarvittaessa lainattavissa kastepuku.

Kastetta seuraavan viikon sunnuntaina jumalanpalveluksessa muistetaan kastettua pienokaista, hänen vanhempiaan, kummejaan ja isovanhempiaan yhteisessä esirukouksessa. (Jumalanpalveluksista lähetetään ääniyhteys, joka on kuunneltavissa nettiyhteyden kautta Reisjärven seurakunnan sivuilta www.reisjarvenseurakunta.fi). Kastetun nimi julkaistaan myös lehdessä olevissa kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivuilla www.reisjarvenseurakunta.fi ja kirkon edessä ilmoitustaululla, jos vanhemmat eivät tietosuojalakiin vedoten kiellä julkaisemista.  Kasteesta lisätietoja www.kaste.fi.

 

REISJÄRVEN SEURAKUNTA

YouTube-video
lapsi ja enkeli

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

YouTube-video

YouTube-video