Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993) 16 luvun ja uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998) nojalla. Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit vastaavat omien jäsentensä tietojen ylläpidosta. 

Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä (Kirjuri) - Oulun seurakunnatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekiste-ristä (Kirjuri) Rekisterinpitäjä Oulun aluekeskusrekisteri, Isokatu 17 / PL 122, 90101 Oulu, 08 3161 300, keskusrekisteri.oulu@evl.fi Yhteyshenkilö rekisterinjohtaja Veijo Koivula, Oulun aluekeskusrekisteri, Isokatu 17 / PL 122, 90101 Oulu, 040 5747 138, veijo.koivula@evl.fi

www.oulunseurakunnat.fi

 

Reisjärven seurakunnan yhteyshenkilö

Leena Honkaperä

0400-151067