Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993) 16 luvun ja uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998) nojalla. Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit vastaavat omien jäsentensä tietojen ylläpidosta. 

 

sähköposti: tietosuojavastaava.oulu@evl.fi

Kristiina Harjuautti, p. 050 438 9034

Pentti Pekkarinen, p. 040 7785362

PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu

 

 

Reisjärven seurakunnan yhteyshenkilö

Leena Honkaperä

0400-151067