Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
(1 Kor. 13:13) 

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Avioliitolle ei ole estettä (ns. esteettömyystutkimus).

Vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos rippikoulu on jostain syystä jäänyt käymättä, sen suorittaminen onnistuu aikuisena yksityisesti. Lisätietoja aikuisrippikoulun suorittamisesta saa kirkkoherralta ja aikuisrippikoulu.fi sivustolta.

Kirkollinen vihkiminen onnistuu myös siinä tapauksessa, että vain toinen on luterilaisen kirkon jäsen, mutta toinenkin kihlakumppaneista kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.  

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on kihlakumppanien pyydettävä Suomen lain mukaisesti avioliiton esteiden tutkintaa, sitä pyydetään jommankumman seurakunnasta tai maistraatista. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on vakuutettava, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Vihkiparin on ilmoitettava sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.

Lisätietoa sukunimen valinnasta: sukunimilakiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä omaan seurakuntaan. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Pappi täyttää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot, allekirjoittaa ja toimittaa sen seurakuntaan vihkimisen jälkeen. Vihkimistiedot tallennetaan ev.lut.kirkon jäsentietojärjestelmään, josta ne siirtyvät väestötietojärjestelmään.

Todistus on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. 

Siirry avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalveluun

Pappi ja kanttori

Vihkipari voi pyyttää vihkipapiksi toivomaansa pappia. Mikäli haluatte vihkijäksi jonkun muun kuin Reisjärven seurakunnan virassa olevan papin, teidän täytyy ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen pappiin, hänelle tulee varautua maksamaan matkakulut.  Sama koskee myös kanttoria.  Seurakunta huolehtii automaattisesti kanttorin varauksen silloin, kun häitä vietetään kirkossa.  Oman seurakunnan papin ja kanttorin palvelut ovat maksuttomia.  Ennen vihkitoimitusta voidaan sopia vihkitoimituksen harjoittelu, jossa toimitus käydään läpi.

Vihkimisen kulku

Kirkkohäissä on usein runsaasti perinteitä ja paljon vieraita. Kirkollinen vihkiminen voidaan toteuttaa myös pienimuotoisemmin ja muualla kuin kirkossa.

Vihkimistilaisuuden musiikki

Alku- ja loppumusiikkeja vihkimiseen on monenlaisia. Yleensä vihkitoimituksessa lauletaan ainakin yksi virsi. Halutaan sitten tuttua, turvallista, mahtipontista, rauhallista, iloista tai yllätyksellistä, löytyy vaihtoehtoja kanttoreiden ohjelmistoista varmasti. Tilaisuuden musiikeista kannattaa aina sopia erikseen kanttorin kanssa. Kaikkien kanttoreiden ohjelmisto ei ole samanlainen. Jos jokin tietty toivomanne kappale ei juuri kyseisen kanttorin ohjelmistossa ole ja mahdollisuuksia aikataulullisesti uutta kappaletta ei ole harjoitella, löytyy kanttorilta varmasti ehdottaa jokin korvaava ja vastaava toimiva kappale. Olkaa rohkeasti kanttoriin yhteydessä! Meiltä saa tarvittaessa myös hyviä vinkkejä.

Avioliittoaikomuksen ja vihkitiedon julkistaminen

Esteiden tutkinnan yhteydessä selvitetään:

- Ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta Reisjärven kirkossa jumalanpalveluksessa (jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa www.reisjarvenseurakunta.fi nettiradion kautta).

- Ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta ja vihkimisestä seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Reisjärvilehdessä ja verkkosivuilla (www.reisjarvenseurakunta.fi). 

Perinteisesti vihkiparin avioliittoaikomus eli ns. kuulutukset luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, missä seurakunta rukoilee avioliiton puolesta. Perinteinen tapa on, että kihlaparit sukulaisineen osallistuvat jumalanpalvelukseen.

juhannusruusu

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalista hyvinvointia edistää, että yksilö voi elää oman sukupuolen kokemuksen ja seksuaalisen identiteettinsä mukaista elämää.  

Seksuaalisuus on myönteinen elämänvoima