Apua ja tukea elämään

Seurakunta kohtaa myös niitä, jotka tarvitsevat apua;

Löydät tältä alasivulta tietoa mm. perheneuvonnasta, seurakunnan diakoniatyöstä sekä sairaalasielunhoidosta.

Myös sinulla on mahdollisuus tulla juttelemaan, niin etsitään yhdessä ratkaisua juuri niihin kysymyksiin, jotka koskevat juuri sinun elämäntilannettasi.

Esirukous

Mikäli toivot että seurakunta rukoilee messussa sinun, jonkun sydämelläsi olevan henkilön tai asian puolesta, voit jättää esirukouspyynnön kirkon eteisestä löytyvään esirukouslaatikkoon,kirkkoherranviraston postilaatikkoon tai sähköisesti täältä. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä seurakunnan työntekijöihin.

Diakoniatyö

  • Kuuluu evankelis-luterilaisen kirkon perusolemukseen ja sen toteuttaminen on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä.
  • On heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista arjessa.
  • On ammatillista ja hengellistä läsnäoloa ihmiselämän ongelmien ja kriisien keskellä
  • On yksi osa auttajien verkostoa. Yhteistyötahoja ovat mm.sote- kuntayhtymä, seurakunnan muut työmuodot, eri järjestöt, kirkon valtakunnalliset keskukset, velkaneuvoja, edunvalvoja ja tiedotusvälineet.

Diakonia

tarkoittaa sananmukaisesti palvelua. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan. Se tarkoittaa joustavaa sekä ihmisen itsemäärämisoikeutta kunnioittavaa tukemista ja ohjausta arjessa ja juhlassa, surussa ja ilossa, työttömyyden keskellä, ihmissuhdevaikeuksissa ja hengellisissä kysymyksissä.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijöitä ja pappeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Diakonian periaatteena on auttaa mahdollisuuksien mukaan erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta.

Diakoniatyöntekijän ja vapaaehtoisten kautta seurakunta tarjoaa kasvot tulla kohdatuksi, kuulluksi ja osalliseksi yhteisön jäsenenä. Työn erilaisia muotoja ovat keskustelu, sielunhoito, kotikäynnit, ryhmätoiminta ja leirit sekä ruoka-apu ja muu avustaminen.

Diakoniatyöntekijän yhteystiedot

Kirkkoherranviraston yhteydessä oleva diakoniatoimisto (Rantatie 13) on avoinna sopimuksen mukaan. Vastaanotolla asioitaessa mukana tulee olla tulo-ja menotositteet sekä mahdollinen toimeentulotukipäätös (myös kielteinen).

diakoni Riitta Nurmimäki, riitta-leena.nurmimaki@evl.fi p. 0400-984157.

 

 

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja maksutonta palvelua kuntalaisille. Jos velkatilanteesi on käynyt hallitsemattomaksi, etkä pysty maksamaan velkojasi, ota yhteyttä velkaneuvontaan.

Velkaneuvoja

Talous- ja velkaneuvoja
Merja Pietikäinen
029 566 1311
ylivieska.velkaneuvonta<a>oikeus.fi

Sosiaalitoimisto

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 

puh. 044-4456711

Reisjärvi kunnantalo puhelintunti ja ajanvaraus suoraan työntekijöille
ma - pe klo 12 - 13

sosiaalityöntekijä Susanna Törmänen

puh. 044 4456 185 toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta ajanvarauksella

Mielenterveysyksikkö

Reisjärven Mielenterveysneuvola
puh. 044-4456360

Palveleva puhelin 01019-0071, päivystys klo 20-23.

Verkkoauttamiskanava evl.fi/palvelevanetti

Palveleva kirje os. Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki

Perheasiain neuvottelukeskus, Ylivieska p. 08-425990, ajanvaraus ma-to klo 12-13. os. Terveystie 11,84100 Ylivieska.

Perheasian neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Perheneuvojalle kannattaa varata aika etukäteen. Neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voit hakeutua, vaikka et olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Asiakkaita palvellaan usein myös ruotsiksi ja englanniksi. Perheneuvojilla ja vastaanottosihteerillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa

Kirkon diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka auttavat monissa kriiseissä.

Apua elämän kriiseihin

syksy