Uutislistaukseen

Oulun hiippakunnan ohje 28.10.2020

30.10.2020 13.10

Kokonaistilanne Oulun hiippakunnassa

Koska tilanne elää aluekohtaisesti, olemme laatineet päivitettävän taulukon muistin tueksi. Taulukossa eritellään epidemian eri vaiheiden vaikutukset seurakuntien toimintaan Oulun hiippakunnassa. Löydät taulukon täältä. Viranomaisten antamien tämänhetkisten tietojen mukaan muu Oulun hiippakunnan alue kuuluu toistaiseksi koronan leviämisen kannalta perusvaiheeseen, jolloin edelleen voimassa ovat myös sen mukaiset suositukset.

Kokoontumisrajoitukset Yli 50 ihmisen kokoontumisissa edellytetään hygienia- ja turvaväliohjeiden noudattamista. Osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus   jopa 2 metrin   turvavälien pitämiseen. Jonotustilanteissa ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Maskien käyttö seurakuntien tilaisuuksissa Perusvaiheessa viranomaisten ohje maskien käytöstä on, että käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä ja niissä julkisissa tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Lisäksi suositus koskee koronavirustestiin hakeutuvia henkilöitä ja riskialueilta Suomeen saapuvia matkustajia. Jumalanpalvelustilojen ja muiden seurakunnan toimitilojen väkimäärämitoitus on tullut tehdä siten, että turvavälit toteutuvat.

Vaikka olemme edelleen perusvaiheessa, on tässä tilanteessa syytä suositella maskien käyttöä kaikissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Seurakunta voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota kasvomaskeja jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten tilaisuuksien osanottajille.

Alueelliset viranomaiset voivat jokaisessa vaiheessa antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Siksi on erittäin tärkeää, että seurakunnat pitävät kiinteää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.

Kiitän seurakuntia ja niiden työntekijöitä sitoutuneesta ja asiantuntevasta työstä koronatilanteen keskellä. Toivotan voimia, viisautta ja hyvän Jumalan siunausta!

Piispa Jukka Keskitalo