Reisjärven seurakunta lähettää korttisyntymäpäivä tervehdykset 1, 2, 3 ja 4 vuotiaille lapsille. Lisäksi 4 vuotiaille pienen kirjalahjan.

Reisjärven seurakunta järjestää yhteisen syntymäpäiväjuhlan 70 ja 75 sekä 80 ja 85-vuotiaille, sekä viedään syntymäpäivä-tervehdykset 90 vuotta ja yli 90 vuotta täyttäville.

MITÄ SINULLE TOIVON?
(kirjoittanut Jörg Zink)

Mitä sinulle toivon?
En sitä, että
olisit kaunein puu
tämän maan päällä.

En sitä, että
aina, vuodesta vuoteen
kaikilla oksillasi
loistaisi kukkia.

Vaan että joskus
johonkin oksaan
puhkeaisi kukka,
että joskus syntyisi
jotain kaunista,

että rakkauden sana
joskus tavoittaisi
jonkun sydämen,
sitä sinulle toivon.