Apua ja tukea elämään

Seurakunta kohtaa myös niitä, jotka tarvitsevat apua;

Löydät tältä alasivulta tietoa mm. perheneuvonnasta, seurakunnan diakoniatyöstä sekä sairaalasielunhoidosta.

Myös sinulla on mahdollisuus tulla juttelemaan, niin etsitään yhdessä ratkaisua juuri niihin kysymyksiin, jotka koskevat juuri sinun elämäntilannettasi.

Esirukous

Mikäli toivot että seurakunta rukoilee messussa sinun, jonkun sydämelläsi olevan henkilön tai asian puolesta, voit jättää esirukouspyynnön kirkon eteisestä löytyvään esirukouslaatikkoon,kirkkoherranviraston postilaatikkoon tai sähköisesti täältä. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä seurakunnan työntekijöihin.

Diakoniatyö

  • Kuuluu evankelis-luterilaisen kirkon perusolemukseen ja sen toteuttaminen on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä.
  • On heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista arjessa.
  • On ammatillista ja hengellistä läsnäoloa ihmiselämän ongelmien ja kriisien keskellä
  • On yksi osa auttajien verkostoa. Yhteistyötahoja ovat mm.sote- kuntayhtymä, seurakunnan muut työmuodot, eri järjestöt, kirkon valtakunnalliset keskukset, velkaneuvoja, edunvalvoja ja tiedotusvälineet.

Diakonia

tarkoittaa sananmukaisesti palvelua. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan. Se tarkoittaa joustavaa sekä ihmisen itsemäärämisoikeutta kunnioittavaa tukemista ja ohjausta arjessa ja juhlassa, surussa ja ilossa, työttömyyden keskellä, ihmissuhdevaikeuksissa ja hengellisissä kysymyksissä.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijöitä ja pappeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Diakonian periaatteena on auttaa mahdollisuuksien mukaan erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta.

Diakoniatyöntekijän ja vapaaehtoisten kautta seurakunta tarjoaa kasvot tulla kohdatuksi, kuulluksi ja osalliseksi yhteisön jäsenenä. Työn erilaisia muotoja ovat keskustelu, sielunhoito, kotikäynnit, ryhmätoiminta ja leirit sekä ruoka-apu ja muu avustaminen.

Diakoniatyöntekijän yhteystiedot

Kirkkoherranviraston yhteydessä oleva diakoniatoimisto (Rantatie 13) on avoinna sopimuksen mukaan. Vastaanotolla asioitaessa mukana tulee olla tulo-ja menotositteet sekä mahdollinen toimeentulotukipäätös (myös kielteinen).

diakoni Riitta Nurmimäki, riitta-leena.nurmimaki@evl.fi p. 0400-984157.

 

 

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa

Kirkon diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka auttavat monissa kriiseissä.

Apua elämän kriiseihin

syksy